Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on kwi 23, 2021 in Nieruchomości i budowa |

Architekt, zawód, który tworzy wspaniałe budowle.

Architekt, zawód, który tworzy wspaniałe budowle.

Każda budowla to projekt, jaki stworzył architekt, mający na starości jego wygląd oraz bezpieczeństwo osób, które będą go użytkowały. “Jako architekt tworzysz w teraźniejszości, mając świadomość przeszłości i w perspektywie przyszłości, która jest właściwie nieznana.”

Jakie mamy rodzaje architektów?

Wyróżnić można takie rodzaje architektów w zależności od ich specjalności, jak między innymi:

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej,

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi ograniczonymi w specjalności architektonicznej,

uprawnienia budowlane do projektowania ograniczone w specjalności architektonicznej,

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi ograniczonymi w specjalności architektonicznej,

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi ograniczonymi w specjalności architektonicznej,

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności architektonicznej.

Jak uzyskać uprawnienia w danej specjalizacji krok po kroku?

Każdy zawód wymaga pewnych poświęceń i tu, aby pozyskać uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, należy przejść procedurę. Pierwszym krokiem w procedurze jest złożenie wniosku o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego oraz nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń. Kolejny krok drugi to weryfikacja formalna wniosku wraz ze złącznikiem. A zaraz po nim krok numer 3, czyli postanowienie do uzupełnienia braków.

Kolejne 3 kroki to między innymi:

wydanie decyzji o odmowie nadanie uprawnień bez przeprowadzenia,

kwalifikowanie wykształcenia i praktyki zawodowej,

wydanie decyzji o odmowie nadania uprawnień budowlanych bez przeprowadzenia egzaminu.

Gdy przejdziemy tę połowę działań, już tylko do realizacji pozostają 4 kroki, czyli:

zawiadomienie o dopuszczeniu do egzaminu i o terminie egzaminu na uprawnienia budowlane,

egzamin na uprawnienia budowlane,

wydanie decyzji o nadaniu uprawnień albo o odmowie nadania tych uprawnień,

wpis do Centralnego Rejestru Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane,

wydanie dokumentów związanych z nadaniem uprawnień budowlanych.

Podsumowując, zawód architekta nie jest prosty w zdobyciu, ale każdy może spróbować swoich sił.