Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on cze 30, 2019 in Nieruchomości i budowa |

Opłaty notarialne przy zakupie mieszkania

Opłaty notarialne przy zakupie mieszkania

Zakup mieszkania to niewątpliwie bardzo ważny krok w życiu każdej osoby. Decydując się jednak na taki krok, należy mieć wiadomość tego, iż każda transakcja związana z kupnem i sprzedażą nieruchomości wiąże się z koniecznością sporządzenia aktu notarialnego. Zwykle przyjmuje się, że takie koszty ponosi kupujący, jeśli więc dana osoba zdecyduje się na kupienie danej nieruchomości, musi wybrać kancelarię notarialną, która sporządzi stosowną umowę. Z jakimi jednak opłatami należy liczyć się u notariusza?

Taksa notarialna

Kupno mieszkania wiąże się z koniecznością sporządzenia aktu notarialnego, co z kolei rodzi pewne koszty. Pierwszym z nich jest tzw. taksa notarialna, której wysokość uzależniona jest od wartości transakcji. Notariusz tak naprawdę za każdą czynność, którą wykona, pobiera taksę. Chodzi tutaj w szczególności o przygotowanie umowy sprzedaży, pełnomocnictwo, czy też o oświadczenie o ustanowieniu hipoteki. Warto przy tym podkreślić fakt, iż maksymalną wysokość taksy określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 28 czerwca 2004 roku, z którym warto się zapoznać, aby później się nie zdziwić.

Opłata za odpis aktu notarialnego

Odpis aktu notarialnego stanowi kopię oryginału, jednak ma taką samą moc prawną, a z reguły konieczne jest posiadanie przynajmniej jednego egzemplarza. Zakup mieszkania to bowiem czynność, w której uczestniczą dwie strony, dlatego też każda z nich powinna posiadać taki odpis. Warto również wiedzieć o tym, iż notariusz zobowiązany jest do wysłania kopii aktu notarialnego do kilku najważniejszych instytucji, a mianowicie do urzędu skarbowego, sądu zajmującego się sprawami wieczysto-księgowymi, spółdzielni mieszkaniowej, a także do urzędu miasta. Z jakim jednak kosztem należy się liczyć? Kwota za sporządzenie odpisu aktu notarialnego to koszt zaczynający się zwykle od około 6 zł za jedną stronę, jednak w zależności od danej kancelarii może być wyższy.

Opłaty stałe

Kolejną bardzo ważną opłatą jest opłata stała pobierana przez notariusza i przekazywana następnie właściwemu sądowi rejonowemu. W skład takiej opłaty wchodzi przede wszystkim założenie księgi wieczystej, jeśli oczywiście dana nieruchomość nie posiada takiego wpisu (koszt 60 zł), dokonanie wpisu prawa własności do księgi wieczystej w kwocie 200 zł, a także wpis hipoteki do księgi wieczystej w wysokości 200 zł w sytuacji, gdy kupujący zabezpieczył nieruchomość hipoteką.

Dodatkowy koszt

Jeśli dana osoba decyduje się na zakup nieruchomości na rynku wtórnym, zobowiązana jest również do zapłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% ceny transakcyjnej.